Villkor 2018

 

 

  • Träningsavgiften:

Alla träningskort och kurser betalas i förskott, innan första träningstillfället.

Enstaka träningspass betalas med Swish eller kontant vid träningstillfället.

Vid försenad inbetalning debiteras 10 % dröjsmålsränta.

 

  • Avbokningsregler:

Vid klippkort:

Bokat morgonpass som inte avbokas senast kl. 21.00 kvällen innan, debiteras

fullt.

Bokat kvällspass som inte avbokas senast kl. 12.00 samma dag, debiteras

fullt.

 

Vid kvartalskort:

Du har en fast tid och dag varje vecka. Ett avbokat ordinarie pass kan tas igen samma

vecka, i mån av plats. Avbokningstider enligt ovan.

 

  • Giltighetstid:

10-kort är giltigt i 6 månader från inköpsdatum.

15-kort är giltigt i 9 månader från inköpsdatum.

20-kort är giltigt i 12 månader från inköpsdatum.

Kvartalskorten är giltiga under innevarande kvartal.

 

  • Träningskorten är personliga och kan inte överlåtas.

Träningskorten kan frysas vid längre sjukdom (mer än 2 veckor) enligt överenskommelse.

 

  • Mammaträning:

Levereras som en kurs på 4 veckor, 1 eller 2 ggr/vecka.

2 ggr/vecka: Missat träningstillfälle kan tas igen på ett Bodygardträningspass, i

mån av plats, inom kursperioden.

1 g/vecka: Missat träningstillfälle kan tas igen på ett Mammaträningspass, i

mån av plats, inom kursperioden.

Giltighetstiden är under innevarande kursperiod.

 

  • Utomhusträning / HIIT / MIIT

10-kort är giltigt i 6 månader från inköpsdatum.

Enstaka träningspass utan klippkort betalas med Swish vid träningstillfället.

Klippkortet kan användas i Studion, i Slottsskogen och i Långedrag.

 

  • Barndans:

Kursavgiften betalas senast en vecka innan kursstart.

Om kursavgiften inte är betald enligt ovan kan platsen överlåtas till någon annan.

 

  • Notera att tränings- och dansavgifterna inte betalas tillbaka pga. flytt,

graviditet, studier, sjukdom, dödsfall, skada eller liknande.

 

  • Vid oförutsedda händelser kan schemat ändras eller vissa pass ställas in.

 

 

Swishnummer: 1234 837 274

Bankgiro: 5859-4854

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2016. Bodygard AB. All rights reserved. info@bodygard.se