Barndans

 

Barndans

Kom och dansa med oss!

 

Unika, små, grupper med välmeriterade Hélène Pettersson Hurtigh som danspedagog. Barndansen ackompanjeras av konsertpianist och barnen lär sig sång- och danslekar, tränar sina muskler, sin bas- och finmotorik och sitt vokabulär, samt stimulerar deras fantasi och musikalitet. Med lekfullhet!

 

Vid första lektionstillfället lär barnen känna varandra och Hélène. Föräldrar till de minsta barnen kan vara med vid detta tillfället. Därefter är det meningen att barnen är själva i gruppen fram till sista danstillfället på terminen då​ ​vårdnadshavare​ och syskon är välkomna in för att se vad vi gör.

Terminsavslutningen sker i Bodygard Studio.

 

Hösten 2017

Nu gör vi uppehåll i barndansen för vår- och sommaraktiviteter.

En nyhet är att vi till hösten kommer vi att introducera Klassisk Balett i ålder 6-8 år.

 

De grupper vi erbjuder i höst (onsdagar):

Barndans 3-4 år: kl.15.45 - 16.30

Barndans 5-6 år: kl.16.35 - 17.20

Klassisk balett 6-8 år: kl. 17.25 - 18.10

 

Höstterminen startar onsdagen den 20/9 till och med den 29/11. Höstlov 1/11, vecka 44.

(Reservation för ev ändringar.)

 

45 minuter, 10 ggr: 1380: -

Anmälan görs på mail till info@bodygard.se.

 

 

Bekräftelse på kursstart och faktura mailas när vi fått din anmälan.

Betalning skall vara oss tillhanda en vecka innan kursstart.

Om kursavgiften inte är betald enligt ovan kan platsen överlåtas till någon annan.

 

 

Copyright © 2016. Bodygard AB. All rights reserved. info@bodygard.se